92.4 Arkivere elementer automatisk

Slik lagrer du elementer automatisk:

  1. Klikk på Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk på Miljø, og klikk deretter på Opprydding-fanen.

  3. Velg Arkiver automatisk etter for elementtypen du vil ha.

  4. Angi hvor mange dager etter at elementet er levert eller fullført det skal arkiveres.

  5. Klikk på OK.

Hvis GroupWise-administratoren har angitt at elementer regelmessig skal arkiveres automatisk, kan det være at du ikke kan endre dette alternativet.

Hvis automatisk arkivering er konfigurert for elementer i postkassen, arkiveres også elementer i oppgavelisten basert på den opprinnelige datoen du mottok elementet, og ikke basert på forfallsdatoen du tilordner elementet.

Hvis du bruker en datamaskin det det er konfigurert automatisk arkivering, arkiveres bare elementene til én datamaskin. Hvis du bruker en datamaskin der automatisk arkivering ikke er tilgjengelig, arkiveres ikke elementene til denne datamaskinen.