92.6 Gjenopprette elementer fra arkiver

Gjenopprette arkiverte elementer:

 1. Klikk Fil > Åpne arkiv.

  eller

  Klikk på rullegardinlisten i mappelisteoverskriften (Ovenfor mappelisten. Det står trolig Online eller Buffer for å vise hvilken modus GroupWise kjøres i), og klikk deretter på Arkiver.

 2. Høyreklikk på elementet du vil gjenopprette fra arkivet, og klikk Arkiver for å fjerne merket som indikerer at det er arkivert.

 3. Klikk Fil > Åpne arkiv for å lukke arkivet og gå tilbake til hovedvinduet.

  eller

  Klikk på rullegardinlisten i mappelisteoverskriften (over mappelisten, og viser teksten Arkiv). Klikk på brukermappen (navnet ditt) for å gå tilbake GroupWise-modusen du kjørte tidligere.

Gjenopprettede arkiverte meldinger returneres til mappen der de ble arkivert. Hvis mappen er slettet, oppretter GroupWise en ny mappe. Hvis automatisk arkivering er konfigurert, kan gjenopprettede meldinger bli liggende i den aktive postkassen i sju dager før de flyttes tilbake til arkivet.