92.1 Forstå arkivet

Du kan se på arkiverte elementer når du har behov for det. Du kan også oppheve arkiveringen av alle arkiverte elementer. Når du arkiverer et element du har sendt, kan du ikke spore statusen for det elementet.

GroupWise-administratoren kan angi at elementene regelmessig skal arkiveres automatisk. Automatisk arkivering skjer hver gang GroupWise-klienten åpnes. Elementer arkiveres fra postkassen som er i bruk. Dette betyr at hvis du er i buffermodus, arkiveres elementer fra bufferpostkassen, men hvis du er i tilkoblet modus, arkiveres elementer fra online-postkassen.

Enkelte elementer, for eksempel avtaler, kan være merket for arkivering før den faktiske avtaledatoen. Når slike elementer arkiveres, fjernes de fra mappen Sendte elementer, men ikke fra kalenderen. Det betyr at du kan planlegge elementer lang tid i forveien uten å bekymre deg for å miste noe fra kalenderen.

Når du flytter et element til en mappe, arkiveres det ikke. Elementer i alle mapper påvirkes av oppryddingsalternativene du angir i Alternativer for miljø, og av arkiverings- og oppryddingsalternativene systemansvarlig angir.

Arkiverte elementer slettes aldri med mindre sletter dem manuelt fra arkivet.