94.1 Sikkerhetskopiere postkassen

Slik sikkerhetskopierer du den lokale postkassen manuelt i ekstern modus eller bufringsmodus:

  1. Klikk Verktøy > Sikkerhetskopier postkasse.

  2. Angi hvor du vil plassere sikkerhetskopien hvis du blir bedt om det, og klikk OK.

Slik konfigurerer du automatisk sikkerhetskopiering:

  1. I ekstern modus eller buffermodus klikker du Verktøy > Alternativer og dobbeltklikker Miljø.

  2. Klikk fanen Alternativer for sikkerhetskopiering, og velg Ta sikkerhetskopi av ekstern postkasse.

  3. Angi steder der du vil plassere sikkerhetskopien. Standard plassering er c:\novell\groupwise\backup.

  4. Angi hvor ofte du vil sikkerhetskopiere postkassen.

  5. (Valgfritt) Velg Ikke spør før sikkerhetskopiering.

    Sikkerhetskopieringen utføres hver gang du avslutter GroupWise. Hvis postkassen er stor, kan sikkerhetskopieringen ta litt tid. Det er ikke sikkert at du vil ønske å sikkerhetskopiere postkassen hver gang du avslutter GroupWise.