98.0 Huske klienttilstanden ved krasj

GroupWise-klienten kan huske den gjeldende tilstanden til eventuelle vinduer du har åpnet, den gjeldende mappen du har valgt og annen viktig informasjon for å unngå at du mister data i tilfelle et krasj. Når klienten åpnes igjen etter krasjet, gjenopprettes den tilstanden som har blitt lagret. Klienten lagrer tilstanden hvert 5. minutt hvis du aktiverer dette alternativet. Følg fremgangsmåten nedenfor for å aktivere lagring av klienttilstanden, som er deaktivert som standard:

  1. Klikk Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk Miljø.

  3. På fanen Generelt velger du Fortsett der du slapp ved oppstart.

  4. Klikk på OK.