91.5 Bruke postkassepassord i buffermodus

Hvis du vil bruke GroupWise i buffermodus, må du tildele online-postkassen et passord. Hvis du tilordner et passord i buffermodus, synkroniseres passordet tilbake til GroupWise neste gang du kobler til online-postkassen. Når passordet synkroniseres, endres passordet for både online-postkassen og den eksterne postkassen. Du finner mer informasjon under Bruke buffermodus.

Hvis GroupWise-administratoren har slått på LDAP-godkjenning og deaktivert endring av LDAP-passordet i GroupWise, må du kanskje endre passordet ved hjelp av et annet program. Kontakt GroupWise-administratoren hvis du vil ha mer informasjon.

  1. Klikk på Kontoer > Kontoalternativer, og velg deretter GroupWise-kontoen.

  2. Klikk på Egenskaper, og klikk deretter på Avansert.

  3. Endre passordet i feltet Passord for online-postkasse.

  4. Klikk på OK.