91.2 Bruke LDAP-godkjenning i stedet for GroupWise-passord

Hvis GroupWise-administratoren har slått på LDAP-godkjenning, er det LDAP-passordet som brukes til å gi tilgang til postkassen, ikke et GroupWise-passord. Med LDAP-godkjenning kreves det at du har et passord, og du kan ikke fjerne passordet.

Hvis GroupWise-administratoren har deaktivert endring av LDAP-passordet i GroupWise, må du kanskje bruke et annet program til å endre passordet. Kontakt GroupWise-administratoren hvis du vil ha mer informasjon.