94.0 Bruke Styring av diskplass i det eksterne biblioteket

Bruk verktøyet Styring av diskplass i det eksterne biblioteket til å holde orden på dokumentene i det eksterne biblioteket. Dokuments lagres vanligvis i en annen katalog enn alminnelige postelementer i bufferpostkassen. Når du sletter elementer fra det eksterne biblioteket, slettes de ikke fra hovedbiblioteket.

For å få tilgang til styring av diskplass i det eksterne biblioteket klikker du på Verktøy > Administrere bibliotekstørrelse.

I vinduet Styring av diskplass i det eksterne biblioteket ser du alle de lagrede dokumentene dine, og du kan se hvor stor plass de tar. Du kan fjerne et dokument ved å velge det og klikke Slett.