95.3 Installere GroupWise-kontroll

Avhengig av hvordan GroupWise-kontroll er installert, kan du ha et Reparer postkasse-element på Verktøy-menyen som lar deg kjøre GWCheck fra klienten. Hvis GWCheck-verktøyet er tilgjengelig for deg, kan du utføre databasevedlikehold på den eksterne postkassen, bufringspostkassen og arkivpostkassen.

For at Reparer postkasse-elementet skal vises på Verktøy-menyen, må filene nedenfor være installert i GroupWise-appen. Det er vanligvis C:\Program Files(x86)\Novell\GroupWise.

  • gwcheck.exe

  • gwchkxx.dll (Erstatt xx med språkkoden din.)

  • gwchkxx.chm (Erstatt xx med språkkoden din.)

GroupWise-administrator kan installere disse filene ved å bruke SetupIP til å installere GroupWise-klienten og velge å installere og aktivere GWCheck. SetupIP installerer som standard GWCheck, men aktiverer det ikke.

Hvis du ikke ser alternativet Reparer postkasseVerktøy-menyen.

  1. Kopier filene som er oppført overfor, fra GWCheck-katalogen (\Novell\GroupWise\gwcheck) til hovedkatalogen for GroupWise (\Novell\GroupWise).