96.1 Forstå postkassevedlikehold

Vedlikeholdshandlingene på postkassen utføres på den postkassen du er koblet til for øyeblikket, for eksempel bufringspostkassen, den eksterne postkassen eller arkivet. Funksjonen Reparer postkasse er bare tilgjengelig på menyen hvis du er i buffermodus, ekstern modus eller arkivmodus.

I online-modus befinner GroupWise-postkassen seg på det postkontoret du tilhører, og vedlikehold på online-postkassen utføres av GroupWise-administratoren. I andre moduser kan du utføre litt vedlikehold selv, avhengig av hvilke GroupWise-klientfunksjoner du bruker.

Arkivering: Når du arkiverer GroupWise-elementer, lagres de på det stedet du har angitt ved hjelp av Verktøy > Alternativer > Miljø > Filplassering. Du må åpne arkivet med Fil > Åpne arkiv for å reparere arkivet.

Bufferpostkasse: Hvis du bruker buffermodus, lagres bufferpostkassen på det stedet du angav da du konfigurerte bufferpostkassen. Du må være i buffermodus for å reparere bufferpostkassen.

Ekstern postkasse: Hvis du bruker ekstern modus, lagres den eksterne postkassen på det stedet du angav da du brukte På reisefot-funksjonen til å opprette den eksterne postkassen. Du må være i ekstern modus for å reparere den eksterne postkassen.

Tre databaser er tilknyttet hver av disse postkasseplasseringene:

Brukerdatabase: Brukerdatabasen inneholder klientinnstillinger, pekere til meldinger, personlige grupper, personlige adressebøker og regler.

Meldingsdatabase: Meldingsdatabasen inneholder GroupWise-elementene.

Dokumentdatabase: Dokumentdatabasen inneholder alle dokumenter du henter fra et GroupWise-bibliotek.

Når du reparerer en postkasse, kan du velge hvilke databaser du vil reparere, avhengig av hvilken type problem som har oppstått for postkassen.