97.2 Gjenopprette elementer i papirkurven

Slik gjenoppretter du elementer i papirkurven:

  1. Trykk på papirkurven i den fullstendige mappelisten.

    For å få tilgang til den fullstendige mappelisten klikker du på rullegardinlisten i mappelisteoverskriften (over mappelisten, som trolig viser teksten Online eller Buffer for å vise hvilken modus GroupWise kjøres i), og klikker deretter på Fullstendig mappeliste.

  2. Velg elementene du vil gjenopprette.

  3. Klikk Rediger > Gjenopprett.

    Det gjenopprettede elementet plasseres i mappen som det opprinnelig ble slettet fra. Hvis den opprinnelige mappen ikke finnes lenger, plasseres elementet i postkassen din.

  4. (Valgfritt) Du kan også gjenopprette et element ved å dra det fra papirkurvmappen til en annen mappe.