93.1 Vise informasjon om postkassestørrelse

Vise informasjon om postkassestørrelsen:

  1. Klikk Verktøy > Kontroller postkassestørrelse.

  2. I gruppeboksen Vis klikker du Papirkurv, Sendte elementer, Mottatte elementer eller Personlige elementer / elementutkast.

    Når du velger en visning, søker GroupWise etter elementer i den valgte mappen og viser elementene i fallende rekkefølge, fra den største filstørrelsen til den minste. Du kan klikke Stopp spørring når som helst for å stoppe spørringen.