XIII Nyhetsgrupper

Du kan vise og plassere nyhetsgruppe-elementer fra GroupWise. Nyhetsgrupper minner om oppslagstavler på Internett. Du kan finne nyhetsgrupper for nesten alle emner. Nyhetsgrupper minner om delte mapper i GroupWise, men i stedet for å dele informasjonen innenfor avdelingen eller firmaet, kan du dele informasjon med alle på Internett.

Hvis du skal bruke nyhetsgrupper, må du ha tilgang til en NNTP-server (Network News Transfer Protocol). Internett-tjenesteleverandøren (ISP) vil gi deg riktig serverinformasjon og påloggingsnavn (om nødvendig). Du kan også søke på Internett etter en liste over gratis NNTP-servere som du kan bruke.