82.3 Svare på en melding i en nyhetsgruppe

Svare på en melding i en nyhetsgruppe:

  1. Høyreklikk på elementet i elementlisten og klikk deretter på Svar.

  2. Klikk et svaralternativ.

  3. Klikk på OK.

  4. Skriv et svar.

  5. Hvis du vil endre nyhetsgruppen du sender til, eller hvis du vil sende til flere nyhetsgrupper, klikker du Nyhetsgrupper. Trykk F1 i dialogboksen Velg nyhetsgrupper hvis du vil ha mer informasjon.

  6. Klikk på OK.

  7. Klikk Legg inn på verktøylinjen.

Du kan ikke tilbakekalle et element som er sendt til en nyhetsgruppe.

Hvis det oppstår problemer ved sending av et element til en nyhetsgruppe (for eksempel hvis NNTP-serveren rapporterer om diskplassfeil), blir meldingen lagret i mappen Under arbeid, slik at du kan forsøke å sende den på nytt senere.