81.3 Svare på en melding i en nyhetsgruppe

  1. Høyreklikk elementet i elementlisten og klikk Svar.

  2. Klikk et svaralternativ.

  3. Klikk OK.

  4. Skriv et svar.

  5. Hvis du vil endre nyhetsgruppen du sender til, eller hvis du vil sende til flere nyhetsgrupper, klikker du Nyhetsgrupper. Trykk F1 i dialogboksen Velg nyhetsgrupper hvis du vil ha mer informasjon.

  6. Klikk OK.

  7. Klikk Legg inn på verktøylinjen.

Du kan ikke tilbakekalle et element som er sendt til en nyhetsgruppe.

Hvis det oppstår problemer ved sending av et element til en nyhetsgruppe (for eksempel hvis NNTP-serveren rapporterer om diskplassfeil), blir meldingen lagret i mappen Under arbeid, slik at du kan forsøke å sende den på nytt senere.