82.5 Legge til en signatur i alle nyhetsgruppeelementer du sender

Slik legger du til en signatur i alle nyhetsgruppeelementer du sender:

 1. Klikk på Kontoer > Kontoalternativer.

 2. Klikk på Nyheter-fanen, klikk på Egenskaper, og klikk deretter på Signatur-fanen.

 3. Klikk Signatur eller Elektronisk visittkort (vCard).

 4. Hvis du valgte Signatur, skriver du teksten du vil ha som signatur i Signatur-feltet.

  Denne signaturen er forskjellig fra den du kan opprette for vanlige GroupWise-meldinger eller for IMAP- eller POP3-kontoer.

 5. Klikk Legg til automatisk for å legge til en signatur i alle elementene du sender.

  eller

  Klikk Spør før det legges til slik at du får mulighet til legge til en signatur for hvert element du publiserer.

 6. Klikk på OK.