83.5 Slette en nyhetskonto

Slik sletter du en nyhetskonto:

  1. Klikk på Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk på Nyheter-fanen, klikk på kontoen du vil slette, og klikk deretter på Fjern.

  3. Klikk Ja.