82.5 Slette en nyhetskonto

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk kategorien Nyheter, klikk kontoen du vil slette og klikk deretter Fjern.

  3. Klikk Ja.