82.4 Oppdatere den lokale nyhetsgruppemappen

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk kategorien Nyheter og klikk Generelle alternativer.

  3. Merk av for Send/hent alle merkede kontoer hvert x. minutt, og angi hvor ofte du vil oppdatere innholdet i mappen.

  4. Merk av for Send/hent alle merkede kontoer ved oppstart for å oppdatere innholdet i mappen når du starter GroupWise.

  5. Klikk OK.