83.4 Oppdatere den lokale nyhetsgruppemappen

Oppdatere den lokale nyhetsgruppemappen:

  1. Klikk på Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk på Nyheter-fanen, og klikk deretter på Generelle alternativer:.

  3. Klikk på avmerkingsboksen Send/hent alle merkede kontoer hvert x. minutt, og angi hvor ofte du vil oppdatere innholdet i mappen.

  4. Merk av for Send/hent alle merkede kontoer ved oppstart for å oppdatere innholdet i mappen når du starter GroupWise.

  5. Klikk på OK.