58.4 Angi hvor ofte det skal bli sett etter nye elementer

Slik angir du hvor ofte e-post kontrolleres for nye elementer:

  1. Kontroller at varslingsprogrammet kjører.

  2. Høyreklikk på Notify-ikonet i systemstatusfeltet i Windows, og klikk deretter på Alternativer.

  3. Angi antall minutter under Kontroller post hvert.

  4. Klikk på OK.