57.3 Angi hvilke mapper som skal sjekkes for nye elementer

Du kan velge flere mapper som varsling skal sjekke og sende varselmeldinger for.

  1. Kontroller at varslingsprogrammet kjører.

  2. Høyreklikk Varsling-ikonet i systemstatusfeltet i Windows, og klikk deretter Alternativer.

  3. Klikk på Generelt.

  4. Hold nede Ctrl mens du klikker mappene du vil at Varsling skal sjekke, i listen Velg mapper som skal sjekkes for varslinger.

    Du kan velge en hvilken som helst mappe på listen. Det spiller ingen rolle om det er en delt mappe eller en mappe du selv eier.

  5. Klikk OK.