58.5 Konfigurere Varsling for kalenderalarmer

Slik konfigurerer du Notify-alarmalternativer:

 1. Kontroller at varslingsprogrammet kjører.

 2. Høyreklikk på Notify-ikonet i systemstatusfeltet i Windows, og klikk deretter på Alternativer.

 3. Klikk fanen Alarm.

 4. Velg om du vil at dialogboksen Varsling skal vises.

 5. Velg om du vil spille av en lyd.

  Hvis du velger å spille av en lyd, klikker du mappen du vil gå til og velger deretter lyden du vil spille av ved varsling.

 6. Velg om du vil at Varsling skal starte et program når du varsles.

 7. Velg om du vil at Varsling skal sende alarmen til personsøkeren din.

  Hvis du velger å sende alarmen til en personsøker, må du angi gateway, tjeneste med alternativer og PIN-kode. For eksempel skytel/b4.12345.

 8. Klikk på OK.