57.7 Angi hvordan du vil varsles om returstatusmeldinger

 1. Kontroller at varslingsprogrammet kjører.

 2. Høyreklikk Varsling-ikonet i systemstatusfeltet i Windows, og klikk deretter Alternativer.

 3. Klikk kategorien Returstatus.

 4. Velg typen element du vil angi varslinger for.

  eller

  Merk Samme innstillinger for alle typer hvis du vil bruke de samme innstillingene for alle elementtypene.

 5. Velg følgende alternativer for elementer som åpnes, fullføres og slettes:

  1. Velg om du vil at dialogboksen Varsling skal vises.

  2. Velg om du vil spille av en lyd. Hvis du velger å spille av en lyd, klikker du mappen for å bla til og velge lyden du vil spille av ved varsling.

  3. Velg om du vil at Varsling skal starte et program når du varsles.

 6. Klikk OK.