58.1 Angi hvor lenge varslingen skal vises

Slik angir du varslingsvarighet:

  1. Kontroller at varslingsprogrammet kjører.

  2. Høyreklikk på Notify-ikonet på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter på Alternativer.

  3. Klikk fanen Varsling.

  4. Kontroller at det er merket av for Vis dialogboks for elementtypene og prioritetene du vil bruke.

  5. Klikk kategorien Generelt.

  6. Skriv et antall sekunder for å angi hvor lenge dialogboksen skal vises, under Vis varslingsdialogboks i.

    Du kan angi opptil 32 767 sekunder, som er litt mer enn ni timer.

  7. Klikk på OK.