55.1 Starte varsling når GroupWise startes

Du kan konfigurere varsling til å starte når GroupWise åpnes, uansett om du bruker en delt arbeidsstasjon eller din egen.

  1. I GroupWise klikker du Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk Miljø, og klikk deretter fanen Generelt.

  3. Velg Start varsling ved oppstart.

    Nå vil varsling starte når GroupWise startes, og lukkes når GroupWise lukkes.

  4. Klikk OK og deretter Lukk.