56.1 Starte varsling når GroupWise startes

Du kan konfigurere varsling til å starte når GroupWise åpnes, uansett om du bruker en delt arbeidsstasjon eller din egen.

  1. I GroupWise klikker du Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk på Miljø, og klikk deretter på Generelt-fanen.

  3. Velg Start varsling ved oppstart.

    Nå vil varsling starte når GroupWise startes, og lukkes når GroupWise lukkes.

  4. Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk.