55.2 Starte Varsling fra Start-menyen i Windows

  1. Klikk Start-ikonet på oppgavelinjen i Windows.

  2. Klikk Alle programmer > Novell GroupWise > Varsling.

For å gjøre tilgangen enklere kan du opprette en snarvei til Varsling på Windows-skrivebordet.