56.0 Bruke varsling

Når du mottar et varsel, vises varslingsdialogboksen i 15 sekunder før den lukkes automatisk. I løpet av de 15 sekundene kan du velge mellom følgende:

Fjern: Fjerner varslingen fra skjermen. Fjernede alarmer blir ikke gjentatt.

Lese: Åpner elementet slik at du kan lese det.

Slett: Sletter elementet uten å åpne det.

Lukk alle: Lukker varslingsdialogboksen. Hvis det finnes flere varslinger på varslingslisten, vil påfølgende varslinger ikke bli vist.

Lukk: Lukker varslingsdialogboksen. Hvis det finnes flere varslinger på varslingslisten, vil påfølgende varslinger bli vist.

Hvis dialogboksen Varsling ikke vises når du mottar et varsel, høyreklikker du Varsling-ikonet i systemstatusfeltet i Windows, og deretter klikker du Les e-post.