50.2 Bruke filteret for å starte et spesifikt Søk etter-alternativ

Når du åpner Søk etter fra verktøylinjen, vises alle alternativer. Hvis du åpner Søk etter fra nedtrekksmenyen for filter, begrenses Søk etter-funksjonene i området for å muliggjøre et raskere søk. Hvis du for eksempel har Postboks-mappen åpen og du velger I kontakter fra rullegardinmenyen for Filter, åpnes Søk etter-verktøyet kun med feltet "Søk etter tekst" og alternativene Søk i i visning, og med Kontakter forhåndsvalgt. Hvis du på dette tidspunktet angir deler av eller hele navnet til kontakten og klikker på Søk etter, åpnes siden Finn resultater og viser alle kontakter som har tekst som samsvarer med oppføringen.