100.0 Ringe

Du kan ringe til noen direkte fra GroupWise ved hjelp av Skype. Du finner mer informasjon i hurtigveiledningen for GroupWise 18 og Skype.