99.1 Legge inn en brukers mobilnummer

Du kan legge inn en brukers mobiloperatør ved å endre kontaktinformasjonen for vedkommende, eller ved å opprette en ny kontakt i mappen Mye brukte adresser eller en annen personlig kontaktmappe. Hvis du vil endre en kontakt i GroupWise-adresseboken, må du først kopiere kontakten til Mye brukte adresser-mappen eller en annen personlig kontaktmappe.

 1. Velg den personlige kontaktmappen der du vil angi kontaktens mobilnummer, i mappelisten.

  Hvis kontakten ikke er oppført i en personlig kontaktmappe, kan du enten opprette kontaktoppføringen i mappen, eller du kan flytte den dit.

 2. Dobbeltklikk kontakten i kontaktlisten.

 3. Klikk kategorien Kontakt.

 4. Klikk rullegardinpilen i feltet Mobiltelefon, klikk Angi mobiloperatør, og velg deretter brukerens mobiloperatør fra listen.

  Hver tjeneste som leveres, har en SMS-gateway for håndtering av tekstmeldinger. For eksempel er SMS-gatewayen for Verizon telefonnummer@vtext.com, og SMS-gatewayen for AT&T er telefonnummer@text.att.net.

 5. (Betinget) Hvis leverandøren ikke står på listen, klikker du Mer for å se en utvidet liste. Hvis operatøren ikke står på den utvidede listen, klikker du Legg til, skriver inn operatørens navn og e-post-gateway og klikker OK.

  E-post-gatewayen er SMS-gatewayen for operatøren.

 6. Klikk Lukk, og klikk Ja for å lagre endringene.