99.3 Sende en tekstmelding med Skype

Du kan sende tekstmeldinger ved hjelp av Skype. Du finner mer informasjon i hurtigveiledningen for GroupWise 18 og Skype.