76.0 Legge til POP3- og IMAP4-kontoer i GroupWise

Før du kan legge til en POP3- eller IMAP4-konto i GroupWise, må du vite hva slags postserver som brukes (POP3 eller IMAP4), kontonavnet og passordet ditt, og navnet på serverne for innkommende og utgående post. Denne informasjonen kan du få fra Internett-tjenesteleverandøren (ISP) eller nettverksadministratoren. Det er støtte for Microsoft Secure Password Authentication ved tilgang til Exchange-servere og MSN-kontoer.

Du kan bare legge til en POP3- eller IMAP4-konto hvis Kontoer-menyen vises. Kontoer-menyen vises når du er i bufringsmodus eller hvis systemansvarlig tillater bruk av POP og IMAP eller NNTP i GroupWise-systemet.

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk Legg til.

  3. Velg kontotypen du vil bruke, og skriv deretter inn et kontonavn.

  4. Angi e-postadressen og passordet for kontoen.

    Hvis leverandøren gjenkjennes, blir informasjon om innkommende og utgående postserver angitt for deg. Hvis det er en ukjent e-postleverandør, vises feltene Innkommende postserver og Utgående postserver, og du må angi informasjonen.

  5. Velg om du vil laste opp den nye kontoen til GroupWise-postboksen, og klikk deretter på Neste.

  6. Velg mappen som skal brukes med kontoen, eller opprett en ny mappe.

  7. Klikk Ferdig.

Når du lagt til en POP3- eller IMAP4-konto, kan det hende du også må konfigurere den for å tillate forbindelse til GroupWise. Hvis du for eksempel vil tillate POP3/IMAP4-nedlastinger i Gmail, kan du se Sjekk Gmail gjennom andre e-postplattformer i Hjelp for Gmail.