80.5 Slette elementer fra en IMAP4-postserver

Når du sletter et element, merkes det for sletting på IMAP4-serveren. Hvis du vil fjerne elementet, må du fjerne det eksplisitt. Du kan laste ned bare emnelinjen for et element, eller du kan laste ned hele elementet. Du kan flytte elementer fra en annen mappe inn i IMAP4-mappen, og elementene blir opprettet på IMAP4-serveren. Hvis et element er merket med gjennomstreking, betyr det at elementet er slettet fra serveren men fremdeles eksisterer i GroupWise.