79.1 Abonnere og avbestille abonnement på IMAP4-mapper

Denne funksjonen er tilgjengelig hvis IMAP4-serveren har støtte for å abonnere og avbestille abonnementer på mapper. Når du avbestiller et abonnement på en mappe, vises den ikke lenger i listen over mapper under IMAP4-serveren, selv om den fremdeles befinner seg i IMAP4-kontoen. Dette er spesielt nyttig hvis du har adgang til en NNTP-konto gjennom en IMAP4-mappe.

 1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

 2. Klikk IMAP4-kontoen, og deretter Mapper.

 3. Klikk Alle-fanen for å vise alle mappene i denne kontoen.

  eller

  Klikk fanen Abonnent for å se mappene du abonnerer på.

 4. Hvis du vil liste opp mapper som inneholder bestemt tekst i mappenavnet (i stedet for å liste opp alle mappene), skriver du inn teksten i tekstboksen Søk etter mapper som inneholder, og klikk Søk.

 5. Klikk mappenavnet og deretter Abonner.

  eller

  Hvis du vil avbestille et abonnement på en mappe, klikker du mappenavnet, og deretter Avbest. abonn..

 6. Klikk Lukk.