80.4 Laste ned talepost-vedlegg via en IMAP4-konto

Hvis du har tilgang til en telefoniserver via denne IMAP4-kontoen, kan du laste ned eksternt filinnhold for talepost-vedlegg ved hjelp av GroupWise.

  1. Klikk på Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk på IMAP4-kontoen, og klikk deretter på Egenskaper.

  3. Klikk kategorien Avansert.

  4. Merk Last ned eksterne filtyper.

  5. Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk.