79.2 Slette elementer fra en POP3-postserver

Slik sletter du POP3-elementer fra POP3-serveren etter hvert som de lastes ned:

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Dobbeltklikk POP3-kontoen, og klikk deretter på Avansert.

  3. Fjern merket for Behold en kopi av meldingene på serveren, og klikk deretter på OK.

Hvis du velger både Behold en kopi av meldingene på serveren og Fjern fra serveren etter __ dager, blir POP3-elementene slettet fra POP3-serveren det angitte antallet dager etter at elementet er lastet ned.

Hvis du velger både Behold en kopi av meldingene på serveren og Fjern fra serveren etter sletting fra papirkurven, slettes POP3-elementene fra POP3-serveren når du fjerner dem manuelt fra papirkurven. Hvis GroupWise automatisk tømmer papirkurven, slettes ikke elementene fra POP3-serveren.