78.3 Endre varigheten til POP3- og IMAP4-tidsavbrudd på serveren

Slik endrer du varigheten til POP3- og IMAP4-tidsavbrudd på serveren:

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk kontonavnet.

  3. Klikk Egenskaper.

  4. Klikk kategorien Avansert.

  5. Skriv antall minutter i feltet Minutter å vente på at serveren svarer.

  6. Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk.