77.3 Endre hvor lang tid det tar før det oppstår tidsavbrudd for POP3- og IMAP4-servere

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk kontonavnet.

  3. Klikk Egenskaper.

  4. Klikk kategorien Avansert.

  5. Skriv antall minutter i feltet Minutter å vente på at serveren svarer.

  6. Klikk OK, og klikk deretter Lukk.