77.6 Sende POP3- og IMAP4-post fra GroupWise

  1. I et element du vil sende, klikker du Handlinger > Send ved hjelp av, deretter klikker du kontoen du vil sende fra.

    eller

    Klikk Kalender-ikon , og klikk deretter kontoen.

    Fra-navnet som er knyttet til denne kontoen, vil stÄ i Fra-feltet for dette elementet.

  2. (Valgfritt) Hvis du vil angi standardkontoen som elementer skal sendes fra, klikker du Kontoer > Kontoalternativer > klikker en konto, og deretter Standard.