78.6 Sende POP3- og IMAP4-post fra GroupWise

Slik konfigurerer du sending av POP3- og IMAP4-e-post fra GroupWise:

  1. Klikk på Handlinger > Send ved hjelp av, i et element du vil sende, og klikk deretter på kontoen du vil sende fra.

    eller

    Klikk på Kalender-ikon, og klikk deretter på kontoen.

    Fra-navnet som er knyttet til denne kontoen, vil stå i Fra-feltet for dette elementet.

  2. (Valgfritt) Hvis du vil angi standardkontoen som elementer skal sendes fra, klikker du på Kontoer > Kontoalternativer, klikker på en konto, og deretter Angi standard.