78.4 Bruke SSL til å koble til en POP3- eller IMAP4-server

Du kan koble til en POP3- eller IMAP4-postserver ved hjelp av SSL, som er en sikkerhetsprotokoll for Internett som bidrar til å sikre konfidensialiteten for meldingene. Postserveren må støtte SSL for at du kan bruke dette alternativet.

  1. Klikk Kontoer > Kontoalternativer.

  2. Klikk på kontoen, og klikk deretter på Egenskaper.

  3. Klikk på kategorien Avansert.

  4. Velg Bruk SSL for både utgående og innkommende postservere, og angi deretter det digitale sertifikatet du vil bruke.

    Dette sertifikatet gjør det mulig for GroupWise å bruke SSL til å godkjenne e-postserveren du har valgt. (Hvis det ikke finnes noen sertifikater i rullegardinlisten, bruker du nettleseren til å hente et sertifikat fra en uavhengig sertifiseringsmyndighet. Du finner mer informasjon under Få et sikkerhetssertifikat fra en sertifiseringsinstans.)

  5. Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk.