68.0 Forstå stedfortredertilgang

Vær oppmerksom på følgende når du konfigurerer stedfortredertilgang til postkassen din:

  • Stedfortredere kan aldri se kontakter i Kontakter-mappen din.

  • Stedfortredere kan ikke slette elementer fra postkassen. Dette er fordi arkivmappen vanligvis er en lokal mappe som stedfortreder ikke har tilgang til.

  • Når en stedfortreder åpner en e-postmelding, vises meldingen som åpnet for stedfortrederen og for postkassens eier. Hvis en postkasseeier vil at meldinger som er åpnet av stedfortrederen, skal vises som ulest, kan postkasseeieren be stedfortrederen om å merke elementer som ulest når stedfortrederen har lest en melding. En postkasseeier kan ikke vite om en stedfortreder har lest en melding.

  • Avaler som er planlagt av stedfortrederbrukere godtas ikke automatisk i kalenderen til postkasses eier. På den måten kan postkasseeieren vurdere alle avtaler som er sendt av stedfortredere, før han eller hun velger å godta eller avvise dem.