86.0 Oppdatere en RSS-mating

Slik oppdaterer du en RSS-mating i GroupWise:

  1. I mappen GroupWise-matinger i mappelisten velger du RSS-matingen du vil oppdatere.

  2. Høyreklikk på matingen du vil oppdatere, og klikk deretter på Oppdater.