83.3 GroupWise

  1. Finn en RSS-mating som du vil abonnere på i nettleseren.

  2. I GroupWise klikker du Fil > Ny > RSS-mating for å åpne dialogboksen Abonnere på RSS.

  3. Kopier URL-adressen for en RSS-mating til Kilde-feltet.

  4. Følg instruksjonene for Firefox, og begynne med Trinn 7.