84.2 Internet Explorer

Når Internet Explorer er angitt som standardnettleser, oppretter GroupWise en mappe for GroupWise-matinger i Windows felles matingsliste. I mappen GroupWise-matinger er det en undermappe med e-postadressen din som navn.

  1. I Internet Explorer finner du en RSS-mating som du vil abonnere på.

  2. Klikk knappen for RSS-mating eller URL-adressen på websiden.

  3. Klikk Abonnere-koblingen på websiden for RSS-matingen.

  4. Velg mappen som har e-postadresse din som navn som plassering for RSS-matingen, og klikk deretter på Abonner.

    RSS-matingen blir umiddelbart lagt til mappen GroupWise-matinger i postkassen.