61.0 Handlinger en regel kan utføre

Tabellen nedenfor viser handlingene du kan utføre med regler:

Handling

Resultat

Send post

Sender en ferdigskrevet postmelding til angitte mottakere når regelbetingelsene oppfylles. Hvis du for eksempel må informere din overordnede hver gang du får en månedsrapport fra en annen gruppe, kan du få en regel til å sende en melding så snart du mottar rapporten.

Videresend

Videresender elementer til en eller flere brukere når regelbetingelsene oppfylles. Hvis du for eksempel deltar i en prosjektkjernegruppe, kan du få en regel til å videresende møtereferater til mer perifere gruppemedlemmer.

Denne handlingen videresender meldingen som en vanlig melding og den videresendte meldingen synlig i meldingen.

Videresend som vedlegg

Videresender elementer som vedlegg til en eller flere brukere når regelbetingelsene oppfylles. Hvis du for eksempel deltar i en prosjektkjernegruppe, kan du få en regel til å videresende møtereferater til mer perifere gruppemedlemmer.

Deleger

Delegerer en avtale, en påminnelse eller en oppgave til en annen bruker når regelbetingelsene oppfylles. Hvis noen for eksempel tar over for deg mens du er borte fra kontoret, kan regelen din delegere avtaler, oppgaver eller påminnelser til den personen.

Svar

Sender et ferdigskrevet svar til avsenderen når regelbetingelsene oppfylles. Hvis du for eksempel må være borte fra kontoret i flere dager, kan regelen sende svar på innkommende meldinger og fortelle når du vil være tilbake.

Du kan også bruke Definer betingelser til å forhindre at svarene går til postlisteserveren og andre store grupper.

Godta

Godtar en avtale, en påminnelse eller en oppgave når regelbetingelsene oppfylles. Regelen kan for eksempel godta alle avtaler fra en bestemt person.

Kategori

Tildeler en kategori til et hvilket som helst element som oppfyller de angitte betingelsene. Kategorier inkluderer Lav prioritet, Viktig, Oppfølging, Personlig, og eventuelle andre brukerdefinerte kategorier.

Slett/avslå

Sletter eller avslår et hvilket som helst element når regelbetingelsene oppfylles. Regelen din kan for eksempel avslå alle avtaler som er fastsatt til en bestemt dag i uken, hvis du aldri er tilgjengelig for møter på den dagen.

Tøm element

Sletter elementer fra papirkurven når regelbetingelsene oppfylles. Regelen kan for eksempel tømme elementer som kommer fra et firma som jevnlig sender deg useriøs e-post.

Flytt til mappe

Flytter elementer til en mappe når regelbetingelsene oppfylles. Du vil for eksempel kanskje flytte alle elementer som har bestemte ord i boksen Emne, til en fellesmappe.

Koble til mappe

Kobler elementer til en eller flere mapper når regelbetingelsene oppfylles. Når du kobler et element til en mappe, kan du se på elementet fra mer enn én mappe. Hvis du for eksempel har et element som gjelder markedsførings- og personalavdelingen, kan du plassere det i mappen Markedsføring og deretter koble det til mappen Personal. Deretter kan du åpne elementet fra begge mappene.

Merk som privat

Merker alle elementer som oppfyller regelbetingelsene, som private. Når et element er merket som privat, kan du hindre stedfortredere i å få tilgang til elementet. Du kan for eksempel definere en regel som merker alle elementer fra medlemmer i din familie, som privat.

Merk som lest

Merker alle elementer som oppfyller regelbetingelsene, som lest. Hvis du for eksempel skummer gjennom en diskusjonstråd i en fellesmappe, og du ikke lenger vil følge diskusjonen, kan regelen merke alle elementer i tråden som lest, slik at de ikke plasseres øverst på elementlisten.

Arkivering

Arkiverer elementer når regelbetingelsene oppfylles. Regelen kan for eksempel arkivere alle elementer som gjelder et bestemt emne. Arkivering er ikke tilgjengelig hvis den utløste handlingen er Nytt element eller Arkivert element.

Merk som ulest

Merker alle elementer som oppfyller regelbetingelsene, som ulest. Du kan for eksempel opprette en brukeraktivert regel som merker alle elementer du mottar fra sjefen som uleste, som en påminnelse om å lese dem på nytt eller følge dem opp.

Stopp regelbehandling

Forhindrer at andre regler virker på elementer som oppfyller regelbetingelsene. Regler utføres i den rekkefølgen som er angitt i dialogboksen Regler. Hvis andre regler vanligvis påvirker disse elementene, hindrer denne regelhandlingen at de andre reglene utføres.