63.2 Opprette en regel for automatisk svar

En regel for automatisk svar brukes til å sende et automatisk svar når du mottar elementer. Som standard svarer du bare én gang per bruker, slik at ikke brukerne får gjentatte meldinger fra deg, men regelen kan konfigureres til å svare på hvert element du mottar.

  1. Klikk Verktøy > Regler, og klikk deretter Ny.

  2. Skriv et navn i feltet Regelnavn, for eksempel Automatisk svar.

  3. I avsnittet Når hendelse er passer du på å velge Nytt element og merker av for Mottatt.

  4. Hvis du vil svare på alle elementene, lar du vilkårene være slik de er, eller du kan spesifisere betingelsene du vil bruke for å filtrere elementene.

    VIKTIG:Hvis du vil svare på alle elementene og ikke bare én gang per bruker, velger du Definer betingelser og setter den til Emne [] * Slutt. Dette betyr at emnet inneholder hva som helst. Dette må angis i sin egen gruppe hvis du har angitt flere betingelser. Dette gjør at regelen svarer mer enn én gang per bruker.

  5. Klikk på Legg til handling > Svar og spesifiser svarinnstillingene og eventuelle andre handlinger du vil utføre på elementet, og lagre deretter regelen.