63.6 Kopiere en regel for å lage en ny regel

  1. Klikk Verktøy > Regler.

  2. Klikk regelen du vil kopiere, og klikk deretter Kopier.

  3. Skriv navnet på den nye regelen.

  4. Foreta endringer av regelen.

  5. Klikk Lagre.