63.4 Opprette en regel som videresender all post til en annen konto

 1. Klikk Verktøy > Regler, og klikk Ny.

 2. Skriv inn et navn i boksen Regelnavn, for eksempel Videresendingsregel.

 3. Klikk listen Når hendelse er, og klikk deretter Nytt element.

 4. Ved siden av Og elementer er velger du Mottatt. Pass på at ingen annen elementkilde er valgt.

 5. Velg Post under Elementtyper.

 6. Klikk Legg til handling og velg Videresend.

 7. Skriv adressen du vil videresende elementene til, i Til-feltet.

 8. Skriv inn et emne du vil bruke for videresendte elementer. Eksempel: VS:.

 9. (Valgfritt) Skriv inn navnet på et filter å bruke på videresendte elementer.

 10. (Valgfritt) Skriv en melding som skal vises i alle videresendte elementer.

 11. Klikk OK.

 12. Klikk Lagre, kontroller at regelen er merket, noe som viser at den er aktivert, og klikk deretter Lukk.