64.4 Opprette en regel som videresender all post til en annen konto

Slik oppretter du en regel for å videresende all e-post til en annen konto:

 1. Klikk på Verktøy > Regler, og klikk deretter på Ny.

 2. Skriv inn et navn i boksen Regelnavn, for eksempel Videresendingsregel.

 3. Klikk på popup-listenNår hendelse er, og klikk deretter på Nytt element.

 4. Ved siden av Og elementer er velger du Mottatt. Pass på at ingen annen elementkilde er valgt.

 5. Velg Post under Elementtyper.

 6. Klikk på Legg til handling, og velg deretter Videresend.

 7. Skriv adressen du vil videresende elementene til, i Til-feltet.

 8. Skriv inn et emne du vil bruke for videresendte elementer. Eksempel: VS:.

 9. (Valgfritt) Skriv inn navnet på et filter å bruke på videresendte elementer.

 10. (Valgfritt) Skriv en melding som skal vises i alle videresendte elementer.

 11. Klikk på OK.

 12. Klikk på Lagre, kontroller at regelen er merket, noe som viser at den er aktivert, og klikk deretter på Lukk.