67.0 Slette en regel

  1. Klikk Verktøy > Regler.

  2. Klikk regelen du vil slette, klikk Slett og klikk deretter Ja.