66.0 Aktivere eller deaktivere regler

En regel må aktiveres før den kan utløses. Når du deaktiverer en regel, kan ikke regelen utløses. Regelen er imidlertid fortsatt oppført i dialogboksen Regler, slik at du kan aktivere den når du trenger den senere.

  1. Klikk Verktøy > Regler.

  2. Klikk regelen du vil aktivere eller deaktivere.

  3. Klikk Aktiver eller Deaktiver.

    En aktivert regel har en hake i boksen.