66.0 Kjøre en regel manuelt

  1. Klikk elementene eller mappene som skal påvirkes av regelen.

  2. Klikk Verktøy > Regler.

  3. Klikk regelen du vil kjøre.

  4. Klikk Kjør, og klikk deretter Lukk.

Regelhandlingene utføres etter at du har lukket dialogboksen Regler.