C.1 Oppstartsalternativer for GroupWise

Oppstartsalternativer

Funksjonalitet

/@u-?

Viser en påloggingsdialogboks hver gang du åpner GroupWise, slik at du kan angi eventuell nødvendig påloggingsinformasjon.

/@u-brukernavn

Lar deg bruke GroupWise-brukernavnet til å åpne GroupWise som deg selv på en annen brukers datamaskin. Den andre brukeren vil fortsatt være pålogget nettverket.

/bl

Forhindrer visning av logoskjermbildet når du starter programmet.

/c

Ser etter uåpnede elementer. Hvis det finnes uåpnede elementer, åpnes GroupWise som vanlig. Hvis ikke starter ikke GroupWise.

/cm

Ser etter uåpnede elementer. Hvis det finnes uåpnede elementer, åpnes GroupWise minimert, og du får et lydsignal. Hvis ikke starter ikke GroupWise.

/d=banenavn

Lar deg angi banen til den midlertidige katalogen.

/iabs

Initialiserer adresseboken når GroupWise starter.

/ipa-ip-adresse_eller_navn

Lar deg angi IP-adressen (x.x.x.x) eller navnet som er tilknyttet IP-adressen, når du kjører i klient/server-modus.

/ipp-portnummer

Lar deg angi IP-porten når du kjører i klient/server-modus.

/l-xx

Gjelder bare hvis du har to eller flere språkversjoner eller språkmoduler. Dette valget ber GroupWise om å overstyre standardspråket for systemet (under Generelt miljø i Alternativer) med språket som angis av språkkoden (XX). Hvis du vil vise en liste over språkkoder, kan du se GroupWise-klientspråk i GroupWise 18 Administration Guide (administrasjonshåndbok).

/la-nettverks-id

Lar deg logge på en annen brukers datamaskin ved hjelp av nettverks-IDen din. Den andre brukeren vil fortsatt være pålogget nettverket.

/nu

Slår av automatisk oppdatering. Hvis dette alternativet er valgt, klikker du Vis og deretter Oppdater hver gang du vil oppdatere visningen med elementene som ligger i postkassen.

/ph-banenavn

Lar deg angi banen til postkontoret. For å kunne bruke denne bryteren må du ha en stasjon som er tilordnet postkontoret, og du må ha skriverettigheter til databasene som postkassen din består av. Denne konfigurasjonen støttes ikke.

/pc-bane_til_bufferpostkasse

Åpner GroupWise i buffermodus. GroupWise må startes på nytt når du endrer fra Online modus til Buffermodus.

/pr-bane_til_ekstern_postkasse

Åpner GroupWise i ekstern modus. Dette oppstartsvalget kan bare brukes i Mål-feltet.

/safe

Åpner GroupWise i sikkermodus. Dette oppstartsalternativet kan brukes hvis du ikke kan starte GroupWise. I sikkermodus deaktiveres følgende funksjoner:

  • Start i hjemmemappen

  • Synkroniser ved oppstart

  • Automatisk synkronisering

  • Paneler

  • Forhåndsvisning av melding

  • Skjerminnstillinger lagres ikke

  • Automatisk arkivering, fjerning og sletting

  • Indeksering for hurtigsøk

  • Novell Vibe

  • C3PO’s