42.2 Lage en oppgaveliste i en annen mappe enn Oppgaveliste-mappen

Du kan lage et oppgavelisteområde i en annen mappe og dra elementer til dette området. Etter at elementer er satt inn i oppgavelisteområdet i en hvilken som helst mappe, vil de også vises i hovedmappen Oppgaveliste, selv om de fremdeles er plassert i den opprinnelige mappen.

 1. Klikk en mappe.

 2. Klikk Vis > Visningsinnstillinger > som oppgaveliste.

  Øverst i elementlisten for denne mappen står det nå Dra elementer hit for å legge dem til i oppgavelisten.

 3. Velg ett element eller flere, og dra dem til dette området i elementlisten for denne mappen.

  Nå vises det en avmerkingsboks til venstre for hvert element.

 4. Du kan endre elementenes rekkefølge ved å dra dem dit du vil plassere dem.

 5. Hvis du vil vise elementer som kun finnes i oppgavelisten, i denne mappen, klikker du på et element i mappen og klikker deretter på Handlinger > Oppgavelistehandlinger > Skjul elementer som ikke tilhører oppgavelisten.

  Gjenta dette trinnet for å vise alle elementene i mappen.

Alle elementer som du legger til i oppgavelisteområdet i en mappe, vil også vises som en del av hovedoppgavelisten i mappen Oppgaveliste.

Hvis du sorterer denne mappen, vil bare elementene som ikke er oppgavelisteelementer bli sortert.